22-11-09

Cognitieve gedragstherapie: klinkklare onzin

Een ieder, die de reeds bestaande berichten op deze blog gelezen heeft zal zich ondertussen wel realizeren, dat het toewijzen van psychische, psychosomatische problemen aan lijders van het chronische vermoeidheidssyndroom, onzin is, en hierbij is dan ook de kous af dat cognitieve gedragstherapie CVS ( Chronische VermoeidheidsSyndroom )/ ME ( Myalgische Encephalomyelitis ) zou kunnen genezen.

Volgens mij is het inderdaad - zoals op sommige websites wordt beweerd - opdat de verzekeringsinstellingen de slachtoffers niet zouden moeten uitbetalen, maar nu de oplossing nabij is, is dit misschien ook niet meer nodig, tenzij er sprake zou zijn van irreversibele (dus onomkeerbare) schade.

Toegegeven, het leek ongeloofwaardig, maar ondertussen is bewezen dat het niet zo is.