23-02-10

Dementie bij jongeren, vitamine B12 en CVS

Heel veel symptomen waaraan CVS-patienten lijden, zijn te verklaren door een vitamine B12-tekort, daar deze specifieke vitamine veelvuldig in het lichaam gebruikt wordt.

Dit tekort zou niet in het bloed zitten, maar in de hersenen zelf.

Door een teveel aan stikstofoxide (NO) (auto's produceren NOx in de uitlaatgassen!) in het lichaam, bindt vitamine B12 zich hieraan en wordt het geneutraliseerd.

Vitamine B12 (ook cobalomine genoemd) helpt de bloedhersenbarrière te verbeteren.

Vooral oudere mensen, kunnen, door een langdurig tekort aan vitamine B12, in de maag geen zoutzuur meer aanmaken, nodig voor de opname van vitamines (en dus ook vitamine B12, een vicieuze cirkel dus).

Hierdoor worden ze tevens lusteloos en hebben ze in niks lekkers geen zin meer.

Door een tekort aan vitamine B12 ontstaat dan een onzichtbare vorm van zwakzinnigheid en zelfs een seniele dementie.

Ook inname van zeer grote hoeveelheden vitamine C vernietigen cobalomine en kunnen dus een vitamine B-12 tekort veroorzaken.

Vandaag werd via de media (televisie) aangekondigd dat steeds meer jongere mensen beginnen te lijden aan dementie (zelfs rond de 30 à 40 jaar).

Het is volgens mij niet uitgesloten dat vervuiling door o.a. de NO-uitstoot aan de basis hiervan ligt, samen met een toename van hygiëne, want het zijn voornamelijk bacteriën die op vlees vitamine B12 zouden produceren.

Vegetariërs zijn dan ook als de dood voor een eventueel tekort, daar vooral vitamine B12 vooral in vlees (en dan vooral lever!), melk, eieren en kaas teruggevonden wordt.

Maar, onder andere in de Aziatische miso en tempeh, vindt men grote hoeveelheden vitamine B12 terug.

Vitamine B12 supplement wordt het best via een vitamine B-complex supplement aangevuld. Als de kwaaltjes na een tijdje verdwijnen,... langzaam de kuur afbouwen.

Nog belangrijk om weten: Vitamine B12, calcium en foliumzuur (bladzuur) gaan samen.

Bladzuur gaat verloren na verhitting.

Een gebrek hieraan leidt meestal tot haaruitval.

Foliumzuur kan je terugvinden in de volgende voeding: Bladgroenten, vlees, eieren, aardappelen, lever, volkorenprodukten, sinaasappels en fruit in het algemeen.

Dus als je vitamine B-complex inneemt zorg dan dat ook het foliumzuur aangevuld wordt.